OJS Eğitim Hizmetleri

Dergilerin yayım sürecindeki iş ve işlemlerin, uluslararası alanda kabul görmüş bir dergi yönetim ve yayımlama sistemi aracılığıyla yapılması çok önemlidir. Public Knowledge Project (Kamu Bilgi Projesi) çerçevesinde açık kaynak kodlu olarak geliştirilen Open Journal Systems (Açık Dergi Sistemleri) eğitimi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Eğitimin amacı; dünyada binlerce dergi tarafından kullanılmakta olan OJS'nin kurulumu, OJS'de dergi yapılandırma, arayüz özelleştirme ve OJS'nin kullanımı konusunda detaylı paylaşımda bulunmaktır. OJS eğitimi, sistem hakkında genel bilgilerin verilmesinin ardından gerçek zamanlı uygulamalar ile yapılmaktadır. Bu yöntemle yapılan eğitimler, dergi yöneticisi ve editörlerin OJS'yi daha iyi kullanmalarına aracı olmakta, dergilerin uluslararası standartlara uygun bir altyapıyla yayımlanmasına temel oluşturmaktadır.

Editörlük çok önemli bir iş ancak planlı bir eğitimi yoktur. Uluslararası standartlarda bir dergi için editörlük tecrübesi edinmek gereklidir. Ayrıca dergi yayıncılığı için tercih edilen yazılım üst düzeyde kullanılmalı, dergi yayıncılığı ile ilgili paydaş (DOI, OAI-PMH vb.) sistemler bilinmeli ve dergi sistemine entegre edilmelidir.

Kullanıcı eğitimlerimiz yerinde ve uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Uzaktan eğitim hizmetleri Zoom yazılımı ile online olarak verilmektedir. Ayrıca AnyDesk gibi yazılımlarla da ihtiyaç halinde anında bağlantı kurulup yardımcı olunmaktadır. 

Eğitim hizmetlerinin dışında OJS sistemindeki editörlük süreçleri için talep edilmesi halinde bilgilendirme ve yönlendirme yapıyoruz. 

Kurulumunu yaptığımız OJS sorumlularına, taahhüt ettiğimiz eğitimler dışında garanti süresi boyunca eğitim desteğine devam ediyoruz. Ayrıca bakım anlaşması olan kurumlara teknik desteğin yanında eğitim hizmeti de veriyoruz. 

Eğitim hizmeti içeriğimiz ve başlıkları aşağıda verilmiştir. 


OJS'de Dergi Yapılandırma
Yapılandırma aşamasında aşağıdaki süreçlerin eğitimi gerçekleştirilir:
 • Birinci aşama:
  • Dergi sahibi, yazı işleri müdürü, dergide görev yapacak editör ve bölüm editörleri, hakemler, mizanpajcılar, sayfa düzenleyiciler gibi yetkililerin kaydı.
  • Yönetici ve kurulların oluşturulması ve üyelerin atanması.
 • İkinci aşama:
  • Ayrıntılar: Dergi adı, ISSN, temel iletişim, arama motoru dizinlemesi gibi bilgilerin düzenlenmesi.
  • Politikalar: Derginin; odak, kapsam, hakemlik, bölümler, gizlilik, güvenlik ve erişim ile ilgili politikalarının düzenlemesi.
  • Başvurular: Yazar ve hakem rehberlerinin hazırlanması, telif hakkı ve üstveri ile ilgili düzenlemelerin yapılması.
  • Yönetim: Erişim, güvenlik, cilt ve sayı düzenlemesi, duyurular, son kopya ve mizanpaj ile ilgili düzenlemelerin yapılması.
  • Görünüş: Dergi web sayfasının görünüşü (içerik, sayfa başlığı, sayfa altlığı, gezinme çubuğu vb.) ile ilgili düzenlemelerin yapılması.
OJS Kullanımı
Bu aşamada OJS'nin kullanımı konusunda detaylı ve uygulamalı eğitim yapılır:
 • Dergi yöneticiliği:
  • Yönetim: Duyurular, Dergi Bölümleri, Diller, Yönetici Listesi, E-Posta şablonları vb. işlerin yapılması ve dergi yapılandırma sürecinin gerçekleştirilmesi.
  • Kullanıcılar: Oluşturma, yetkilendirme, birleştirme vb. işlemleri gerçekleştirilmesi.
  • Görevler: Yönetici, editör ve bölüm editörleri, hakemler, yazarlar, okuyucular ve abone yöneticisi etkinliklerinin yönetilmesi.
 • Yazarlık:
  • Dergi kurallarına göre makale hazırlama.
  • Makale yükleme süreci.
  • Makale takip süreci.
  •  ...
 • Editörlük ve bölüm editörlüğü:
  • Başvuru ön değerlendirmesi.
  • Değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi.
  • Makalelerin yayıma hazır hale getirilmesi.
  • Cilt ve sayı kayıtlarının oluşturulması.
  • İçeriğin yüklenmesi ve yayımlanması.
  • ...
 • Hakemlik:
  • Makalelerin değerlendirilmesi.
  • Değerlendirme dosyalarının yüklenmesi.
  • ...

Gerekli Araçlar:
Katılımcıların bu eğitimi alabilmesi için önceden test edilmiş olması kaydıyla aşağıdaki altyapıya ve donanıma sahip olmaları gerekir:
 • İnternet altyapısı
 • Kulaklık
 • Mikrofon
 • Sessiz ortam
Eğitimin Hedefleri:
 1. OJS konusunda bilgi vermek.
 2. Başvuru sürecinin gerçekleştirilmesi.
 3. Başvuruların değerlendirme sürecinin yürütülmesi.
 4. Reddedilen başvuruların yazarına iadesi.
 5. Kabul edilen başvuruların mizanpaj, son okuma, başvuruya hazırlık sürecinin yürütülmesi.
 6. Üstveri hazırlama ve yayınlama.
 7. Yayın öncesi ve sonrası süreçlerinin yürütülmesi.
Eğitim Yöntemi:
 • Konu anlatımı
 • Uygulama
 • Soru – cevap – tartışma

Eğitimin Çıktıları:


Bu eğitimi alan katılımcı:
 1. OJS ve dergi yayıncılığı konusunda bilgi sahibi olacak.
 2. OJS'deki başvuru, editörlük ve hakemlik sürecini tanıyacak ve standartlara uygun bir sistemde yayın yapmasını öğrenecek.
 3. Pratik uygulamalar ile etkili OJS kullanma becerisini geliştirecek.
 4. Türkiye ve dünyadaki dergi yayıncılığı konusunda fikir sahibi olacak.
Topkapı Mahallesi, Kahalbaşı Sokak, No: 31/1, 34093
Fatih, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 528 85 41 || Faks: +90 212 528 85 47